Дом ученика средњих школа Ниш
Ниш, Косовке Девојке 6
(ПИБ): 100620992
Мат. бр.: 07174845
840-574667-11
840-574661-29
Тел.: 018/ 4-212-051
Тел./факс: 018/ 4-575-833

Министарство просвете,науке и технолошког развоја расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017.ГОДИНУ

Смештајни капацитет Дома ученика средњих школа Ниш је 309 +32 ученика са сметњама у развоју.

 

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу -од 05. до 15. јула 2016.године,

-за преостала слободна места -од 22. до 26.августа 2016.године,

- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 22. до 26.августа 2016.године

 

Информације о птребној документацији за упис са условима конкурса можете преузети у колони упис 2016./17.

или у Дому ученика средњих школа Ниш,улица Косовке девојке бр. 6 сваког радног дана од 8-15 часова

За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број 018/4212-051 или лично у просторијама Дома.

Статистика

Visitors
3
Articles
34
Articles View Hits
129831