Дом ученика средњих школа Ниш
Ниш, Косовке Девојке 6
(ПИБ): 100620992
Мат. бр.: 07174845
840-574667-11
840-574661-29
Тел.: 018/ 4-212-051
Тел./факс: 018/ 4-575-833

Dom Dimitrije Tucović

Дом ученика средњих школа Ниш је установа у којој деценијама заједно живе и раде ученици средњих школа и ученици са сметњама у интелектуалном развоју основношколског и средњешколског узраста.
Специфичност наше установе, једне од ретких у Србији, је да је у њој социјална инклузија заживела и пре него што се о њој почело причати у стручним круговима у нашој земљи. Веома смо поносни на чињеницу  да су из наше установе изашле генерације ученика са развојним сметњама који су се успешно интегрисали у друштвену заједницу.Тренутно у нашој установи бораве 33 ученика који своје академска знања стичу у Основној и средњој школи „14. октобар“ у Нишу, а социјалне и животне вештине код нас у интернату.
Тим васпитача предвођен стручњацима из дефектолошке праксе (олигофренопедагози и специјални педагози) се брине о основној здравственој заштити у сарадњи са лекарима Дома здравља и Завода за ментално здравље, са којим Дом остварује дугогодишњу, успешну сарадњу.

Поред свакодневне помоћи око реализације школских обавеза, васпитачи дефектолози помажу ученицима са сметњама у интелектуалном развоју и у креирању слободних активности кроз учешће у разним секцијама и радионицама.

У последњих десет година велики акценат у раду дефектолошке службе Дома, дат је организовању слободног врема ученика са развојним сметњама и њиховом што активнијем учешћу у свим сферама друштвеног живота. Полазећи од чињенице да су њихове сазнајне способности ограничене, због приманог хендикепа или због делимичне изолације и ограниченог кретања, у наш задатак смо уврстили низ активности које су побољшале сферу друштвеног ангажовања ученика.

Многа деца су тек доласка у Дом први пут осетила радост прославе рођендана, први пут добила новогодишњи пакетић, први пут отишла на ескурзију. Стварање услова за квалитетно укључивање ове деце у васпитни систем и живот локалних заједница је један од основних задатака тима васпитача дефектолога и свих запослених у нашој установи.

 

Категорија: Објаве

Статистика

Посетиоци
3
Чланци
34
Број прегледа чланака
123824