Дом ученика средњих школа Ниш
Ниш, Косовке Девојке 6
(ПИБ): 100620992
Мат. бр.: 07174845
840-574667-11
840-574661-29
Тел.: 018/ 4-212-051
Тел./факс: 018/ 4-575-833

 

Објекат Стеван  Синђелић, у граду познат као „Енглески дом“, налази се у улици Косовке девојке бр.6. Дом је основан 1926. као дом за сирочад из Балканских ратова и I светског рата. Двадесет година је овај објакат био под енглеском управом, након чега је предат на управљање Федеративној Народној Републици Југославији.

У даљем развоју Дом је реконструисан сходно времену у којем се живело и у њему су била смештена деца узраста од 6 до 20 година, која су се школовала у Нишу.

Овај вид функционисања дома трајао је неколико година, а затим је намена дома била преиначена у установу за смештај и васпитање ученика који похађају средње школе у Нишу, а долазе из места која не припадају општини Ниш.

Енглески дом / English Home Енглески дом / English Home Енглески дом / English Home Енглески дом / English Home Енглески дом / English Home

 

 

 

Смештајни капацитет овог објекта јесу 96 места, којима располажу 20 соба. Собе су четворокреветне и шестокреветне, а посебна места припадају у двема двокреветним собама награђеним  ученицима. Ученици имају заједничку просорију са ТВ-ом и компјутерима, намењену за културно-забавни живот, затим просторију за учење у којој се налази библиотека опремљена школском лектиром и неопходном литературом. Такође, у дому се налази теретана опремљена потребним и адекватним справама.

У овом објекту постоје 4 васпитне групе са по 24 ученика, који су под сталним надзором 4 васпитача, који пружају помоћ при учењу, старају се о редовности похађања наставе, о безбедности и здрављу ученика. Већина ученика похађа Уметничку и Музичку школу, а затим Грађевинску, Економску, Угоститељско-туристичку, Гимназије, Школу моде и лепоте. Углавном су у дому смешени одлични ученици.

Школску 2010/2011 годину, наши ученици завршили са просечном оценом 4, 64

Постоји прописан Кућни ред дома, кога се ученици морају придржавати. Посебна пажња се поклања слободном времену ученика, тако да се успшно реализују наведене секције, као и у објекту Д.Туцовић.

2011. године у новембру месецу, Енглески дом ће прославити 85 година од оснивања.
Категорија: Дом ученика

Статистика

Посетиоци
3
Чланци
34
Број прегледа чланака
123817